Odwiedź nas: 

o nas

Podczas urodzin zamienimy ?wiat, w bajkow? rzeczywisto?? zgodnie z wybranym tematem. Na urodzinach ka?dy, od malucha po du?ego, b?dzie mg? co? wysadzi?, co? naelektryzowa? lub co? posmakowa?. Zabierzemy Ci? do fabryki kosmetykw, ?wiata myde?ek, poka?emy ci czym jest magia elektryczno?ci, co to znaczy spotka? szalonego chemika i czy magnetyzm mo?e Ci? wci?gn??.

Chcesz wyprawi? swojemu dziecku niezapomniane urodziny? Sprawi?, ?e prze?yte atrakcje b?dzie wspomina? ca?y rok? Centrum EduFun z przyjemno?ci? Ci to umo?liwi! Edukacyjne urodziny to po??czenie pysznej zabawy z eksperymentami! Wyprawimy dla Twojego dziecka urodziny o jakich marzy! Sprawimy, ?e ten dzie? b?dzie wyj?tkowy, a pami?? o nich na d?ugo pozostanie w pami?ci.

Bo nauka to zabawa,
a zabawa to nauka!